Zespół Szkół w Blizanowie

Zespół szkół w Blizanowie

Aktualności

Szanowni Rodzice

informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie planują udział w ogólnopolskim strajku protestacyjnym.

W związku z powyższym informuję Państwa, że prawdopodobnie na czas strajku zajęcia dydaktyczne i wychowawcze zostaną zawieszone. W tej sytuacji z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe nie będę mógł zapewnić opieki wszystkim uczniom, dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia w tych dniach swojemu dziecku opieki w domu. Dla dzieci rodziców pracujących świetlica szkolna będzie czynna od 7.00 do 15.00. Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

Rodziców uczniów zdających egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty informuję, że zostały podjęte działania w celu przeprowadzenia egzaminów w wyznaczonym przepisami prawa terminie.

Jeżeli akcja strajkowa zostanie odwołana lub zawieszona, powiadomię Państwa o tym na stronie internetowej szkoły i przez dziennik elektroniczny.

Ireneusz Pietrzak

|< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 39 40 41 >|