Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Aktualności

Szanowni Rodzice i Prawni Opiekunowie dzieci, urodzonych w latach: 2007 – 2009.

24 lutego 2014r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dla kandydatów spoza obwodu szkoły). W związku ze zmianą zasad naboru do przedszkoli i szkół publicznych, wynikających z nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzamy nowy regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest w zakładce rekrutacja.