Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Inclusive learning for students

We wrześniu 2017 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach międzynarodowego programu Erasmus plus – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt „Inclusive learning for students” wdrażany będzie w latach 2017/2018 i 2018/2019, a naszymi partnerami są szkoły z Wielkiej Brytanii (Essex), Włoch (Ortona), Grecji (Chios) i Turcji (Istanbul). Projekt skupia się na problemie wykluczenia społecznego. W celu „włączania” uczniów w proces nauczania, promowania integracji uczniów, motywowania ich do nauki będziemy wspólnie stosować 5 innowacyjnych strategii nauczania/uczenia się na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Na zakończenie zostanie również stworzona książka metodyczna zawierająca praktyczne doświadczenia i wyniki obserwacji ze wszystkich szkół partnerskich.

Uczniowie będą angażowani w realizację działań związanych z wdrażaniem różnych strategii uczenia się, przygotowywać wystawki Erasmus + z podejmowanych aktywności, udziału w warsztatach, ze wspólnych wyjazdów. Oprócz promowania „włączania”/integrowania uczniów, rozwijania współpracy między uczniami, stosowania nowych metod, dzielenia się dobrymi praktykami, celem projektu jest również rozwijanie u uczniów kompetencji językowych, gdyż komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim. Uczestnicy będą mieli również możliwość rozwinąć umiejętności informacyjno-komputerowe, poznać inne kultury, zwyczaje, co pozwoli im otworzyć się na świat, a poprzez rozwijanie swoich umiejętności uczniowie zwiększą pewność siebie.

Zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w projekcie.
Koordynator projektu: Katarzyna Nowak