Zespół Szkół w Blizanowie

Zespół szkół w Blizanowie

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

  • Pan Włodzimierz Cailer

Z-ca przewodniczącego:

  • Pani Sylwia Czajczyńska

Sekretarz:

  • Pani Anna Bartczak

Skarbnik:

  • Pan Mariusz Tomczyk