Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Watch, Learn, Act!

Oglądaj, ucz się, działaj!

Nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu unijnego w ramach programu Erasmus plus -współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt: Watch, Learn, Act! Oglądaj, ucz się, działaj! realizowany będzie przez dwa lata od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Celem nadrzędnym projektu jest promocja europejskiej tożsamości- ludzie z 5 krajów zjednoczeni w różnorodności oraz skłonienie uczniów do aktywnego podejścia do problemów społecznych.

Partnerami naszej szkoły w projekcie są.
1. Francja- (Beauvais)
2. Włochy- (Vasto)
3. Rumunia – (Ramnicu Valcea)
4. Turcja – (Sultangazi)

Nasi uczniowie będą: rozwijać umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, udoskonalać umiejętności tworzenia krótkich filmów - pisanie scenariuszy, tworzenie filmów (bycie reżyserem, scenarzystą, kamerzystą, aktorem), będą pracować z aplikacjami komputerowymi służącymi do edytowania filmów, będą przedstawiać lokalne problemy społeczne w naszym kraju i zapoznawać się z tymi istniejącymi w krajach biorących udział w projekcie. Komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim co pozwoli naszym uczniom rozwijać kompetencje językowe. Wyjazdy dadzą uczniom możliwość poznania młodych ludzi z innych kręgów kulturowych, ich krajów, zwyczajów oraz szkół. Planowane wyjazdy rozpoczną się w roku szkolnym 2017/18 a zakończą w roku szkolnym 2018/19. Serdecznie zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w projekcie.

Koordynator projektu Elżbieta Matyjasz