Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Who wants to be a refugee

Kto chce być uchodźcą?

Nasza szkoła przystępuje do realizacji projektu unijnego w ramach programu Erasmus plus -współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt: Who wants to be a refugee? Kto chce być uchodźcą? realizowany będzie przez dwa lata od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie odpowiedzialności społecznej, wrażliwości społecznej, empatii wobec uchodźców i imigrantów, niszczenie stereotypów, rozwijanie przedsiębiorczości i wolontariatu wśród uczniów a także pomoc imigrantom w przyczynianiu się do pokoju na świecie.

Partnerami naszej szkoły w projekcie są.

  1. Dania- (Slagesevej) 
  2. Włochy- (Pescara) 
  3. Bułgaria – (Kozloduy) 
  4. Turcja – (Göksun)

Planowane wyjazdy rozpoczną się w roku szkolnym 2017/18 a zakończą w roku szkolnym 2018/19. Nasi uczniowie będą: rozwijać umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych a także umiejętności odpowiedzialności społecznej. Uczniowie częściej będą angażowani w pracę jako wolontariusze co przyczyni się do rozwoju wrażliwości wobec migrantów. Komunikacja będzie odbywać się w języku angielskim co pozwoli naszym uczniom rozwijać kompetencje językowe. Wyjazdy dadzą uczniom możliwość poznania młodych ludzi z innych kręgów kulturowych, ich krajów, zwyczajów oraz szkół.

Serdecznie zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w projekcie.

Koordynator projektu Agnieszka Węclewska