Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Aktualności

Rekrutacja 2021/2022

Informuję, że publikujemy nowy harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola Samorządowego oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Blizanowie Drugim w roku szkolnym 2021/2022.

Informuję również, że dyżur wakacyjny w roku 2021 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Blizanowie Drugim będzie odbywał się w lipcu. W sierpniu przedszkole będzie nieczynne.

Powrót uczniów do nauki po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej nadal będą się uczyć zdalnie.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom a także rodzicom, MENiS wspólnie z MZ i GIS opracowało wytyczne w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.
Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r.

Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi tutaj

Informuję, że nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych będą mogli organizować uczniom klasy ósmej konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
Jeśli zajdzie taka potrzeba umożliwiamy organizację zajęć zdalnych w szkole dla uczniów klas IV-VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Dla uczniów klas I-III zapewniamy opiekę świetlicową oraz dowożenie.

Plan dowozów znajduję się tutaj.

Podobnie jak przed feriami umożliwiam dostępność pomieszczeń w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim

|< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 45 46 47 >|