Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Aktualności

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole podstawowej

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Harmonogram dowozów znajduje się tutaj - kliknij

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) – informacja dla uczniów z harmonogramem dla poszczególnych klas pojawi się w późniejszym terminie
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie wracają do szkoły do nauki stacjonarnej.

Pożegnanie…

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 2 maja 2021 roku odeszła od nas - Pani Barbara Jurek - wieloletnia nauczycielka i była dyrektor naszej szkoły.

Ujmowała swą osobowością wszystkich. Była wzorem człowieka. Zawsze znalazła odpowiednie rozwiązanie, potrafiła pomóc drugiemu człowiekowi. Była prawdziwym przyjacielem, dbała o potrzeby uczniów, starała się o ich wszechstronny rozwój. Umiała docenić sukcesy i osiągnięcia, wspierała podczas porażek. Pani Barbara Jurek, jako dyrektor, była wymagająca i jednocześnie dawała wsparcie. Potrafiła swoim życiem, postępowaniem pokazać, jakie wartości są najważniejsze.

Będziemy zawsze pamiętać…

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, tj. 7 maja 2021r. Msza św. o godz. 13.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w Blizanowie, a następnie przejazd na Cmentarz Tyniecki w Kaliszu.

Rodzinie Zmarłej
wyrazy szczerego współczucia składają:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Blizanowie Drugim

Powrót do pracy stacjonarnej przedszkola

Informuję, że od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkola.

Do 30 kwietnia br. zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia jeśli chodzi o funkcjonowanie szkoły podstawowej.

Szkoły nadal pracują zdalnie

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do 18 kwietnia br.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Wielkanoc 2021

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

MEiN poinformowało, że z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

W związku z powyższym, informuję, że od 29 marca do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkola, a ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor
ZSP w Blizanowie Drugim

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Na terenie szkoły w tym czasie może być zorganizowane nauczanie zdalne lub stacjonarne ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Jest możliwość organizowanie uczniom klasy ósmej konsultacji indywidualnych lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Publiczne Przedszkole nadal pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim informuje, iż wszystkie wnioski złożone do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Blizanowie Drugim zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrektor

Ireneusz Pietrzak

|< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 46 47 48 >|