Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

50 - lecie

50-lecie Szkoły w Blizanowie

15 maja Szkoła w Blizanowie obchodziła jubileusz 50-lecia. Uroczystość zainaugurowała msza św. w kościele pw. NMP w Blizanowie odprawiona przez ks. Tomasza Strzeleckiego – proboszcza blizanowskiej parafii, ks. prałata Lucjana Andrzejczaka - urodzonego w Blizanowie i ks. dr-a Krzysztofa Niciejewskiego – absolwenta blizanowskiej szkoły w roku 1988/89. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Jan Kłysz – wicestarosta kaliski, Janusz Nowak – członek zarządu powiatu kaliskiego, Sławomir Musioł – wójt gminy, radni na czele z Janem Wojtyłą – przewodniczącym Rady Gminy, Stanisław Urbaniak – były wójt gminy, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, byli i obecni nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice. Część oficjalna odbyła się w szkole, gdzie specjalnie na tę okazję przygotowano wystawę zdjęć z życia szkoły od początku jej istnienia. Ciekawsze fotografie zostały zaprezentowane w okolicznościowym folderze i w prezentacji multimedialnej. Wspomnieniową część artystyczną urozmaicił występ szkolnego chóru prowadzonego przez Marię Szczap i Orkiestry Dętej OSP Blizanów pod batutą Leszka Nowaka oraz nakręcone wcześniej filmy z wypowiedziami byłych i obecnych władz gminy, dyrektorów (Marka Szafińskiego, Bogusławy Prażuchy, Barbary Jurek), nauczycieli oraz absolwentów szkoły. Wójt i przewodniczący Rady Gminy Blizanów przekazali na ręce Ireneusza Pietrzaka – dyrektora ZS Blizanów i Magdaleny Wojnickiej – wicedyrektora ZS Blizanów medal „Zasłużony dla gminy Blizanów”, przyznany uchwałą Rady Gminy szkole. Życzenia i prezenty przekazali też inni zaproszeni goście.  Formą podziękowania ze strony szkoły były statuetki i dyplomy, które trafiły do rąk osób zaangażowanych w działalność i rozwój placówki. Upamiętnieniem wydarzenia będzie dąb, który dyrektorzy i zaproszeni goście posadzili przed szkołą.

Kalendarium

Pierwszy materiał do wytyczenia fundamentów pod Szkołę Tysiąclecia – Pomnik Tysiąclecia w Blizanowie w stylu pawilonowym o pięciu izbach przywieziono 7 marca 1963 r. Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło 27 kwietnia 1963 r., a 7 stycznia 1964 r. dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym im. Romualda Traugutta. Umowę o rozbudowie szkoły podpisano 26 czerwca 1997 r. Uroczyste otwarcie zmodernizowanej i powiększonej o salę gimnastyczną, zaplecze socjalno-sanitarne, natryski, szatnie, magazynki sportowe i świetlicę placówki nastąpiło 5 października 1998 r. W 2002 r. dobudowano 6 sal lekcyjnych w części gimnazjalnej, które oddano do użytku 12 września 2003 r. podczas Powiatowo-Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2003/2004. 18 maja 2009 r. dokonano uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, mieszczącego boisko uniwersalne do piłki ręcznej, boisko do tenisa ziemnego, boisko do siatkówki i 2 boiska treningowe do koszykówki. W roku szkolnym 2011/2012 obiekt po raz kolejny remontowano. W 2013 r. przy szkole powstał plac zabaw, a w najbliższej perspektywie planuje się powiększenie budynku o 3-oddziałowe przedszkole z zapleczem technicznym i sanitarnym.
P. Wróblewska

Folder