Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Aktualności

Szkoły nadal pracują zdalnie

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do 18 kwietnia br.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Wielkanoc 2021

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

MEiN poinformowało, że z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

W związku z powyższym, informuję, że od 29 marca do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkola, a ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor
ZSP w Blizanowie Drugim

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Na terenie szkoły w tym czasie może być zorganizowane nauczanie zdalne lub stacjonarne ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Jest możliwość organizowanie uczniom klasy ósmej konsultacji indywidualnych lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Publiczne Przedszkole nadal pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim informuje, iż wszystkie wnioski złożone do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Blizanowie Drugim zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrektor

Ireneusz Pietrzak