Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Intercultural Awareness by Photography

INTERCULTURAL AWARENESS BY PHOTOGRAPHY

We wrześniu 2019 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego w ramach międzynarodowego programu Erasmus + współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt „Intercultural awerness by photography” wdrażany będzie w latach 2019/2020 i 2020/2021, a naszymi partnerami są szkoły z Cypru, Włoch, Rumunii i Turcji. Projekt skupia się na podniesieniu u uczniów świadomości międzykulturowej.

Jesteśmy pięcioma europejskimi szkołami zjednoczonymi podobnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcemy dać naszym uczniom możliwość poprawy ich umiejętności, motywacji i stymulować ich do kreatywności i wyrażanie siebie.

Chcemy promować zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne, aby zwiększyć ich zaangażowanie w uczenie się, aby umożliwić im rozkwit, jednocześnie rozwijając pasję.

Uczniowie dzielą się swoimi zainteresowaniami, hobby i pasjami, współpracują, komunikują się i poznają kulturę europejską. Mimo że jesteśmy świadomi, że pojawią się wyzwania, jesteśmy zdeterminowani, podołać im jako zespół.

CELE PROJEKTU:

dla uczniów:

 • poprawa motywacji szkolnej i zwiększenia entuzjazmu
 • poprawa umiejętności poprzez fotografię
 • poprawa świadomości międzykulturowej i tożsamości
 • nabywanie wartości promowanych w Europie, takich jak: akceptacja, tolerancja, niedyskryminacja
 • doskonalenie umiejętności językowych i cyfrowych
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych i społecznych
 • umiejętność wyrażania siebie i kreatywność
 • zwiększenie samoświadomości i poczucia własnej wartości

W odniesieniu do nauczycieli projekt ma na celu:

 • zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej motywacji
 • umożliwienie współpracy między nauczycielami w UE
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk i wdrażania ich w szkołach
 • poprawa doświadczenia w prowadzeniu projektów Erasmus +
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych i społecznych.