Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Szkolny zestaw podręczników

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas I - VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum podręczniki otrzymają nieodpłatnie w szkole.