Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący:

  • Pan Włodzimierz Cailer

Z-ca przewodniczącego:

  • Pani Joanna Janas

Sekretarz:

  • Pani Ewelina Matusiak

Skarbnik:

  • Pan Mariusz Tomczyk