Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim

Zespół szkół w Blizanowie

Zespół taneczny

Zespół tańca nowoczesnego „Sixteen” działa od 2006 roku w gminie Blizanów przy Zespole Szkół w Blizanowie. Program nauczania obejmuje kilka styli tanecznych , min: hip-hop, disco-dance, break dance, reggae, jazz, klasyka, modern oraz zajęcia ogólnorozwojowe, podstawy aktorstwa, poznawanie podstawowych kroków, zasad ruchu scenicznego. Zespół uczestniczył w imprezach szkolnych, gminnych, powiatowych i wielkopolskich. Jest laureatem przeglądów tanecznych.

Instruktorem jest Małgorzata Janiak - dyplomowany nauczyciel tańca , sędzia Freestyle i jazz dance Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Osiągnięcia:

POWIATOWY PRZEGLĄD FORMACJI TANECZNYCH LISKÓW

  • Rok 2009 - Inne formy tańca 12-15 lat - miejsce 2
  • Rok 2010 - Inne formy tańca 12-15 lat - miejsce 3
  • Rok 2012 - Inne formy tańca 12-15 lat - miejsce 1
  • Rok 2014 - Inne formy tańca 12-15 lat - wyróżnienie